Conservatorium       AHK home english

Akkoordprogressie

Je hoort vijf akkoordprogressies, elke progressie 4x.
Noteer de trappen en de akkoordsymbolen (het eerste akkoord is de eerste trap).

     Trappen  Symbolen
 9a 
 9b 
 9c 
 9d 
 9e